Ik moet en ik zal...

20 September 2018

Mijn eerste schreden op het podium gingen niet van een leien dakje. Op mijn basisschool werd al veel met spel gedaan, al kregen we er geen les in. Het was gewoon een kwestie van doen. Mijn basisschooltijd was een tijd waarin veel gebeurde. De mensen werden langzamerhand een beetje mondiger doordat televisie bewegende beelden naar de mensen bracht. Tot dan was de radio of het bioscoopjournaal de belangrijkste nieuwsbron. Er veranderde veel in die tijd en er kwamen vooral veel mensen in opstand. Het was een opstandige tijd, alsof mensen net pas wakker werden. In die tijd had je ook de damslapers.Ik herinner mij dat de betekenis er van destijds nog totaal aan mij voorbij ging, ik was nog te jong. Maar dat het belangrijk nieuws was wist ik wel. 

Mijn meester op school, een progressieveling die graag zijn punt maakte, gebruikte dat gegeven om met ons een toneelstuk te maken over de damslapers. Wat we vooral deden, zover ik mij herinner is allerlei korte situaties maken die zich tussen mensen zouden kunnen afspelen. Ik weet dat we verbasteringen van reklames uit die tijd als een soort tussendoortje deden. Zo werden we met elkaar groep die 

handtekening-ida
Plaats een opmerking