GRATIS E-BOOK:
ONLINE LEREN ACTEREN?
EEN TITEL MET EEN VRAAGTEKEN
Vraag hier gratis het e-book
'Online leren Acteren? Een titel met een vraagteken' aan en ontvang meteen mijn maandelijkse brief
"Acteren is een Vak".

E-book


Achtergrondinformatie

Wie was Stanislavski?

foto2_1-1-bKonstantin Sergeievich Alekseiev Stanislavski (1863-1938) is bekend geworden door zijn methodische aanpak om te leren acteren. Tot het werk van Stanislavski beschreven werd, eind 1800, had niemand een methode ontworpen om een dergelijke geloofwaardigheid te bereiken. Stanislavski beschrijft dat er acteurs en actrices zijn die door hun eigen talent en aanleg tot realistisch spel kwamen. Maar er was geen systeem waarmee dat ook onderwezen kon worden en daarmee overgedragen kon worden naar toekomstige generaties. In zijn tijd was veel van het acteren nog gestoeld op oude Griekse tradities, waarbij belangrijke personages op het voortoneel stonden en onbelangrijke achterin, los van hun kwaliteit van acteren. De acteurs waren ofwel gericht op zichzelf, of op het publiek.

Stanislavski was acteur. In Duitsland maakte Hertog Georg II van Saksen-Meiningen (1826 - 1914) een compleet plan om een toneelstuk tot stand te brengen en was daarmee de eerste die als een regisseur, wat nog geen bestaand beroep was, het overzicht over de gehele voorstelling had en gaf. Bij een optreden van deze groep, de Meiningers, in Moskou raakte Stanislavski er van overtuigd dat dit een goede manier was om een stuk tot stand te brengen. Later zou hij met zijn vriend Vladimir Dantsjenko de Vereniging voor Kunst en Letterkunde oprichten, waaruit 10 jaar later het Moskouse Kunstenaarstheater zou ontstaan.

100_0934

Hij bestudeerde de grote en begaafde toneelspelers van zijn tijd, gebruikte zijn eigen ervaringen en beschreef en identificeerde wat hij deze begaafde toneelspelers op natuurlijke en intuïtieve wijze zag doen. Zo verzamelde hij door zijn studie een aantal principes en technieken die tegenwoordig als fundamenteel beschouwd worden voor zowel de training als het spel van acteurs en actrices die geloofwaardige karakters willen neerzetten op het toneel.

De methode die Stanislavski ontwikkelde werd door hem “science of theatre art” genoemd. Van groot belang is dat hij door de samenwerking met wetenschappers, zoals Pavlov en Sechenov, de kans kreeg Neuropsychologie te bestuderen en dat hij bij de Franse psycholoog Ribot – wiens term ‘affective memory’ hij omdoopte naar ‘emotional memory’ – een wetenschappelijke basis voor zijn systeem kon vinden. De grote kracht ligt in het feit dat hij alles op schrift heeft gesteld, waardoor er voor het eerst een basis was voor acteurs als houvast voor hun ontwikkeling.

Andere invloeden en ideeën, met inbegrip van zijn studie van de modernistische en avant-gardistische ontwikkelingen van zijn tijd (naturalisme, symboliek en Meyerhold van constructivisme), waren het Russische formalisme, Yoga, James-Lange (via Ribot) psychofysiologie en de esthetiek van Poesjkin, Gogol, en Tolstoj.

Wat is Method Acting?

Strasberg

In 1923 tourde Stanislavski door Amerika. In zijn publiek zat ook de nog jonge Lee Strasberg. Hij nam de vernieuwende inzichten over om die in Amerika verder te ontwikkelen tot Method Acting. Twee voormalig studenten van Stanislavski, Maria Ouspenskaya en Richard Boleslavsky, bleven in Amerika en ondersteunden dit proces.

Lee Strasberg onderging de methode zo dat hij daar vervolgens ook zelf les in kon gaan geven. Hij verfijnde de methode op manieren die Stanislavski zelf pas later in zijn systeem verwerkte. In 1931 richtte Lee met Harold Clurman en Cheryl Crawford The Grouptheatre op, met o.a. leden als Stella Adler, Bobby Lewis, Michael Checkov, Sanford Meisner en de latere filmregisseur Eliah Kazan.

In de jaren daarna splitste The Grouptheatre zich op om vanuit verschillende invalshoeken verder te gaan op de basis van Stanislavski. Meisner legde zich vooral toe op spelend ontdekken en week af van het gebruik van ‘affective memory’. Stella Adler kwam na een studiereis in Frankrijk, waar ze bij Stanislavski had getraind, met het spelen op acties als speerpunt. Strasberg bleef trouw aan het gebruik van het ‘affective memory’ als basis, waar Adler dit als ‘laatste mogelijkheid’ noemde.

Alle vormen van acteren, in elke opleiding, zijn voor het overgrote deel terug te leiden naar het systeem van Stanislavski. Er is geen goed of fout in de verschillende benaderingen. Feitelijk zijn ze alle samen het systeem om tot waarachtig, geloofwaardig spel te komen: de speler speelt niet het personage, maar tijdens het spel ís hij hem.