Feedbacktraining NVvt, een terugblik

Uit Tips en Weetjes over Trainingsacteren 8

  

Sinds enige tijd geef ik met 2 collega's samen een training Feedback voor trainingsacteurs. We zijn begonnen met het begrip Feedback nog eens onder de loep te nemen. Waar komt het begrip vandaan, wanneer ging men het als menselijk communicatiemiddel gebruiken, is een definitie helder genoeg? Wanneer noem je iets wat je aan een ander teruggeeft feedback, wanneer is het een compliment of een losse opmerking?

Het heeft heel veel discussie opgeroepen die ik hier niet zal herhalen want de voornaamste conclusie was dat voor ons, ervaren trainingsacteurs niet het begrip zelf het meest interessant was, maar dat vooral het toepassen belangrijk werd gevonden.

Wat ik interessant vind is dat een feedbacktraining waar ik als acteur aan meewerk van een andere orde is dan die waar ik deelnemer ben. Het gaat allebei over FB maar heeft een andere laag of lading, net hoe je het noemen wilt, dan de gemiddelde FB training.

Feedback op de Feedback

Een feedbacktraining voor Trainingsacteurs gaat veel meer over de feedback op de feedback. In de oefensituatie die we hadden gecreëerd stond niet de deelnemer, maar de TA centraal. Na het rollenspel was niet de deelnemer maar de TA degene die als eerste ‘stoom afblies’. Je reflecteert dus op je eigen manier van FB geven. Vervolgens geeft de groep, ook allen trainingsacteurs, feedback aan de feedbackgever.

Wat er gebeurt is, dat je je heel bewust wordt van wat een deelnemer ondergaat als wij feedback geven. Het voelt kwetsbaar en is spannend, je wilt goede dingen horen en je concentratie is enorm hoog. Waar je normaal in het rollenspel ‘veilig’ je werk doet word je nu door vakgenoten beoordeeld, althans zo kan dat voelen. Je krijgt feedback op de manier waarop je feedback geeft. Feedback op je dagelijks werk.

Natuurlijk: iemand die in een training zit, krijgt feedback op wat hij in het dagelijks werk moet doen, is dat dan anders? En in feedbacktrainingen krijgt de deelnemer ook feedback op de manier waarop hij feedback geeft. 
Toch zie ik dat het wel degelijk anders is. In een feedbacktraining leren mensen over hoe ze feedback kunnen toepassen in werksituaties om bij de ander iets te veranderen of te bestendigen. Het gaat dan om gedrag waar je als feedbackgever invloed op wilt uitoefenen.

Je krijgt een tool in handen

Door de feedbacktraining krijg je een tool in handen om dat te doen. 
Bij trainingsacteurs heb je de tool al en krijg je feedback op hoe je de tool gebruikt. In je hoofd heb je verschillende methodes van FB, verschillende theorieën die je hebt kunnen toepassen in je feedback bij het rollenspel. Anders dan in de gemiddelde feedbacktraining, want daar heeft de trainer voor 1 model gekozen en daar werk jij dan ook mee. 


Met alles wat jij (wij, ik) weet/weten kan je vanuit verschillende oogpunten je feedback krijgen van je collega’s. Zij zitten ook allemaal in de training omdat ze FB willen trainen. Best pittig!, bleek in onze training. Pittig en interessant om dit te ontdekken. Nog interessanter wordt het om dan feedback te geven op de manier waarop jij de feedback hebt ontvangen. Als je getraind raakt in het geven van FB op die verschillende niveaus verrijkt dat je mogelijkheden enorm. Neemt niet weg dat het ingewikkeld is om zo je te verdiepen en dat het training vraagt om daar vaardig in te worden.

En dat is dan weer niet anders dan in ‘gewone’ FB trainingen. 

signatuur


linkedin facebook twitter