Gaming

Uit: Tips en Weetjes over trainingsacteren 50

Al spelend hebben we als kind ongelooflijk veel geleerd. Spelend leren werkt. Als iets nieuws in een speelse, hanteerbare vorm wordt aangereikt pakken we het in vrijwel alle gevallen sneller op dan wanneer we het uit de boeken halen. Niet voor niets wordt er steeds vaker op een min of meer speelse manier aanbod gedaan in trainingen. Soms door rollenspellen, al is niet iedereen daar enthousiast over. Soms door een computerspel, en steeds vaker door Gaming.
Als je wilt dat mensen veranderen, of in een verandering meegaan, help hen dan door de manier waarop je de nieuwe situatie zou willen zien in een aantrekkelijk vat te gieten. Maak je medewerker nieuwsgierig, leergierig en daag hem uit. Wat je wilt is dat je medewerkers gemotiveerd worden om mee te gaan in de verandering. Wat is er dan leuker als je dat op een speelse, uitdagende manier kunt aanreiken? 

Gaming is een vorm van leren waarbij je als deelnemer in een hoog tempo in allerlei situaties belandt die van jou vragen adequaat te handelen. In een game zitten verschillende soorten opdrachten waar je mee aan de gang moet gaan. 

Leer je bijvoorbeeld over leidinggeven, dan kunnen situaties gaan over hoe je dit doet. Een weerbarstig team bijvoorbeeld, of een tegendraadse medewerker.

In een game ondervind je aan den lijve hoe het is om in die fictieve leidinggevende positie knopen door te hakken, keuzes te maken, geschillen op te lossen. En dat is nog best ingewikkeld. Er wordt een beroep gedaan op wat je theoretisch hebt geleerd en begrepen, er wordt van je verwacht dat je flexibel aansluit bij wat de situatie nodig heeft, er wordt verwacht dat je invloed uitoefend op verbetering en verandering. Ga er maar eens aanstaan.

In een game zit het spel element. Er zijn meerdere teams die allemaal dezelfde opdrachten krijgen, in een andere volgorde. Waar jij met die lastige werknemer zat, zit het andere team dat straks ook. Het spel zit m in wat je kunt "verdienen" als je de game goed speelt. Er is dus de hele dag door competitie met de andere teams.

Uiteraard gaat het niet om het winnen an sich, maar dit element houdt wel de aandacht en vaart vast. Je wilt toch niet onderdoen voor je collega's?

In een game met acteurs krijg je gedurende de hele dag feedback. En de feedback gaat vooral over wat je bij het personage hebt bereikt. Nog belangerijker: je hoort waarom het personage nu gaat doen wat hij gaat doen. Daar zit het leren. Wat was het effect van wat je deed op de ander? Hoe heb jij invloed uitgeoefend op het gedrag, op de attitude, op de situatie?
Hoe leerzaam is dat!

Dat is waarom ik graag meewerk aan games. En het mooie is dat ik deelnemers door de dag zie groeien in hun worstelingen. En dankbaar zijn voor deze wijze van leren.. Al spelend..

Wat een mooi vak, toch?

handtekening-ida


linkedin facebook twitter