Werken vanuit huis

Uit Tips en Weetjes over Trainingsacteren 60

2020 is het jaar waarin we genoodzaakt werden het thuiswerken te omarmen. Voor de een ging dat makkelijk, anderen hebben nog altijd weerstand en hopen hun werk weer op locatie te kunnen doen. Voor weer een ander was het niets nieuws onder de zon.

"Ik mis de interactie" zei een trainer laatst. Er is een groot verschil tussen werken in een lokaal waar je met al je zintuigen iedereen kunt waarnemen en werken online. Nog maar twee zintuigen over en dat is niet altijd makkelijk.

We, en dan bedoel ik het overgrote deel van Nederland, zijn er mee aan de slag gegaan. Werken en leren vanuit huis is de nieuwe modus geworden.

Toch is het niet echt vernieuwend.  Al in 1923 start het Instituut voor Handelswetenschappen, voorloper van de LOI, aan de Nieuwsteeg in Leiden. Met één opleiding, een schriftelijke cursus boekhouden, is het de eerste afstandsopleider in Nederland. En daar bleef het niet bij!

Via de LOI studeren ruim 100.000 studenten aan ruim 1.000 (erkende) opleidingen in de segmenten:

  • Master - een masteropleiding en diverse masterclasses
  • Hogeschool en hbo-opleidingen
  • Middelbaar beroepsonderwijs en - mbo-opleidingen
  • Cursussen - diverse beroepsgerichte cursussen (o.a. de taalcursussen)
  • Hobby en vrije tijd

(bron Wikipedia)
Steeds meer mensen halen diploma's vanuit huis, en die zijn net zoveel waard als wanneer je daarvoor in een klaslokaal zou hebben gezeten.

Ooit heb ik zelf een tekencursus gedaan via de NTI, nog zo'n aanbieder. Ik kreeg dan een enveloppe thuis waarin de opdracht zat. Thuis kon ik aan de slag met die opdracht die ik vervolgens ook weer via de post verstuurde ter beoordeling.
In de week daarop kreeg ik die beoordeling dan terug met een nieuwe opdracht. Ik had geen idee wie mijn docent was, anders dan dat ik de naam wist. Er bestond nog geen internet om die persoon op te zoeken.

Met de komst van internet veranderde ook deze vorm van onderwijs. Steeds meer informatie werd beschikbaar en steeds meer lespakketten waren online te bestellen en te volgen. Je ontdekte wie je docent was omdat je er een foto bij kon vinden.

Nog altijd bestond het online lespakket uit een set van opdrachten en informatie waarmee je thuis aan de slag ging. In plaats van opsturen kon je het mailen.

Nieuwe manieren die er bij kwamen waren online instructiefilmpjes over de lesstof of over de manier waarop je met de les om moest gaan. Docenten deelden instructiefilmpjes, namen die zelf op of lieten dat door instructeurs doen. De lessen werden daardoor beeldender, toegankelijker. En natuurlijk werd door internet het zoeken naar informatie enorm veel sneller en uitgebreider mogelijk.

Pas in de 21ste eeuw werd online live lesgeven mondjesmaat aangeboden. De meeste mensen bleven liever het fysieke contact houden of hadden voldoende aan het lesmateriaal om zelf mee aan de slag te kunnen. De docent werd een vraagbaak voor als je er niet uitkwam.
Het kunnen aanvoelen van wat er gaande is in de groep, de onderlinge contacten, de ontspannen momenten bij het koffie-apparaat, het op de achtergrond of juist voorgrond kunnen staan, al dit soort argumenten hielden ons tegen om naar een variant te zoeken. Heel logisch, er was ook geen reden om iets anders te willen doen. Hooguit voor die enkeling die in een groep overweldigd kan worden.
Het was zoals het was en we waren er happy mee.

Tot februari-maart.
De stroomversnelling heeft heel veel nieuwe mogelijkheden zichtbaar gemaakt. En zoals met alles wat nieuw is: het kost tijd voor het weer 'gewoon' is.
We zijn weer helemaal bewust onbekwaam geweest, groeien langzaam op naar bewust bekwaam en hopelijk zijn we in de toekomst onbewust bekwaam. Omdat online werken dan net zo gewoon en waardevol is als offline. Ik kijk er naar uit.

handtekening-ida


linkedin facebook twitter