De waarde van NLP

Uit: Tips en Weetjes over trainingsacteren 33

Toen ik pas begon met mijn bedrijf (in 2002) gaf ik een acteercursus, toen al, over de methode van Stanislavski. Een van de deelnemers was een trainster. Ze gaf veel communicatietrainingen waarbij ze ook van een acteur gebruik maakte. Op dat moment was dat voor mij nog relatief onbekend terrein.

Tijdens de les vroeg ze me op een moment of ik NLP had gedaan. Daar had ik wel van gehoord, al wist ik het fijne er niet van. Om het te verduidelijken maak ik graag gebruik van de informatie op de site van de Mindacademy.nl, ik vind dat ze daar helder omschrijven wat NLP is.

Volgens de mindacedemy:

"De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren:
* Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
* Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken 'hoe' jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? NLP is op verschillende manieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes."

Wat is NLP

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren.

Neuro
Neuro: Het zenuwstelsel verwerkt ervaringen via 5 zintuigen:
• Gezichtsvermogen
• Gehoor
• Tastzin
• Reukzin
• Smaakzin
Linguïstisch
Interne representaties (voorstellingen) worden gecodeerd, geordend en krijgen betekenis door:
• Beelden (visueel)
• Geluiden (auditief)
• Gevoelens (kinsthetisch)
• Geuren (olfactoir)
• Smaken (gustatoir)
• Taal (auditief digitaal)
Programmeren
Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken.

Waarom NLP

Ik vind bekendheid met NLP vooral belangrijk omdat het gaat over bewustworden van hoe je de dingen in het leven doet en ziet, hoe je waarneemt en interpreteert. Het leert je om vragen te stellen aan jezelf of dat wat je waarneemt werkelijk is wat je denkt dat het is. Hoeveel interpretatie leg je in een beeld, hoeveel eigen ervaringen neem je mee als je een foto ziet van iemand in een donkere steeg, waarvan je alleen de contouren waarneemt. Komt hij naar je toe of loopt hij juist weg? Is het een man of vrouw?

In trainingen gebruik ik soms een kort stuk tekst en stel na het voorlezen een aantal vragen over de tekst. Het is vaak verbazingwekkend hoeveel persoonlijke interpretatie er zit in datgene wat men gehoord heeft. Als je hoort over iemand die een pot thee op bed komt brengen, dan heb je als luisteraar vaak je eigen omgeving in beeld. Moet diegene een trap op of niet? Dat staat niet in het verhaal. Is jouw slaapkamer boven of gelijkvloers. Het gebeurt heel snel dat we vanuit ons eigen perspectief interpreteren. En daar is niets mis mee, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar het kan wel voer zijn voor onduidelijkheiden, voor conflicten en onbegrip als je er niet bij stilstaat dat een ander iets op een andere manier kan zien.

NLP maakt je er van bewust dat het in communicatie zo werkt. Daarom vind ik het zo waardevol. Soms is het genoeg om even stil te staan bij je gedachte en je af te vragen "is het waar wat ik nu denk?"

Met dank aan de Mindacademy en ik besef dat ik niet volledig ben, dat er enorm veel meer over te zeggen is. Wellicht in een latere brief verder.

Wat een mooi vak, toch?

handtekening-ida


linkedin facebook twitter