Nooit klaar

Uit: Tips en Weetjes over trainingsacteren 45

In een ander verband geeft ik les volgens het systeem van de Russische theaterdirecteur/acteur Constantin Stanislavski. Ik volg het systeem niet nauwkeurig, maar gebruik het als basis, en mix het met nieuwe inzichten, andere stijlen, beter toepasbare oefeningen. Stanislavski had zelf gezegd: volg niet slaafs mijn systeem maar vind uit wat voor jou werkt.

Een leerling was daar gepikeerd over: jij doet geen Stanislavski, jij doet Method Acting. Dat Method Acting een verfijning van het systeem is wist de leerling blijkbaar (nog) niet.

Een ander bericht dat ik las was een zelfpromotie: waar anderen zich beperken tot Stanislavski, Tsjechov, Grotowski of Meisner doen wij het allemaal, want het gaat om het geheel. Grappig, dat ik wat ik ook doe, maar ik noem het werken met het systeem van Stanislavski. Om er een label aan te geven, mijn basis kenbaar te maken.

in mijn opleiding heb ik geleerd over verschillende modellen van waaruit getraind wordt. Er zijn mij tools aangereikt om goed mijn werk te kunnen doen en dat in het kader van de training te kunnen plaatsen.

Een (gedrags-)model is een middel om verfijningen aan te brengen in dat grotere verband, soms op onderdelen. 

Met gedragsmodellen is gedrag op te delen in meerdere delen. Dit geeft inzage in hoe en waarom gedrag te beïnvloeden is, wat nieuwe kansen laat zien.

Waar het om gaat is dat je verder leert kijken dan wat er aan gedragstheorie voor je ligt. Ik ken De Roos van Leary, Transactionele AnalyseDISC, Belbin, improvisatie. Ik ken SWOT, pyramide van Maslov, en noem maar op. Maar het heeft alleen zin deze te kennen als ik ze in een groter verband kan plaatsen. De teamrollen van Belbin maken heel inzichtelijk wat er nodig is om een organistie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Je team zo houden danwel verbeteren is een uitdaging, in het grotere verband gaat het ook over samenwerkende organisaties. Hoe verhoudt jij je als organisatie tot de rest? Wat maakt dat jouw organisatie kan blijven bestaan?

Het grotere verband gaat voorbij de analyse, naar de beweging die je organisatie moet maken, naar het grotere geheel, de som der delen.

Een systeem is iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd. In de filosofie is een systeem een geheel van denkbeelden, die zijn gebaseerd op bepaalde grondbegrippen en grondgedachten. In de systeemtheorie wordt het omschreven als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. En zie het woord systeem is direct al aanleiding om naar het verband te gaan zoeken. In welke context wordt het gebruikt. Want pas dan kan je analyseren of, hoe en waarom dit als middel gezien kan worden.

Het gaat om het verband, de 'bigger picture'. En dat maakt mijn werk zo interessant en voortdurend in beweging.

Nooit klaar dus.

Wat een mooi vak, toch?

handtekening-ida


linkedin facebook twitter