Strijd? Graag!

Uit Tips en Weetjes over Trainingsacteren 10

  

Ik las op een site informatie over arbeidsconflicten:
“Een arbeidsconflict kan je leven grondig verpesten. Hoe is het zo ver gekomen en vooral: wat kun je eraan doen? Een arbeidsconflict is bijzonder lastig te beheersen en loopt gauw uit de hand. Per jaar worden vele tienduizenden arbeidsovereenkomsten met ruzie beëindigd.

Naast conflicten met je baas kunnen er ook conflicten met collega’s ontstaan. Of misschien zijn die wel de aanleiding. Dit soort conflicten kan snel uit de hand lopen en één of beide partijen loopt het risico als ‘ruziezoeker’ te worden neergezet. En ruziezoekers krijgen zelden veel waardering …

Het ontstaan van een conflict
Conflicten ontstaan niet zomaar. Gevoelens van onbehagen zijn vaak al sluimerend aanwezig, maar er is een concrete gebeurtenis nodig om een conflict aan te wakkeren. Meningen lopen uiteen, er is discussie, maar vaak zullen betrokkenen in de beginfase de goede relatie nog willen behouden. Geleidelijk aan zullen standpunten zich verharden. Het conflict verschuift, mede hierdoor, van het feitelijke onderwerp naar de persoon. Alle mogelijke argumenten worden erbij gehaald om het eigen gelijk te bevestigen waardoor het conflict escaleert. Tenslotte is men gericht op het “winnen” ten koste van de ander en de andere partij. Er is geen middenweg meer en een oplossing van het conflict is verder weg dan ooit.”

Wat hier staat sluit volgens mij heel goed aan bij waar ik mijn hoofdartikel over schrijf. Wat niet in dit artikel is vermeld: hoe lossen we het op?
Ik sprak vandaag iemand die me daarover stof tot nadenken gaf. Hij zei dat in conflicten goede mediators in staat zijn om de partijen uit het conflict te halen. Dat is fijn, de vechtende partijen zijn uit elkaar. Maar dan? Het conflict zelf is er niet mee opgelost. De kans dat het vuurtje opnieuw ontbrandt, is dan heel groot.

Strijden is niet verkeerd

Aanleiding voor een conflict is vaak dat mensen verschillende inzichten hebben. Ieder strijdt voor zijn inzicht. Het feit dat je strijdt voor je inzicht betekent dat het belangrijk voor je is! Strijden is niet verkeerd dus! Het gaat om hoe je er mee omgaat en voorkomt dat het een conflict wordt. Of hoe je het conflict weer terug kunt brengen naar strijd om argumenten in plaats van om de persoon. Strijden voor je passie gaat over de ander laten begrijpen waarom het er voor jou toe doet. Pas als die ander het begrijpt, kan hij daar gefundeerd in mee gaan of het afwijzen. Dat fundament is nodig om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Een weloverwogen “nee”  wordt dan begrepen, in plaats van dat het de boel op scherp zet en een conflict wordt.

Daarom zeg ik: Strijd? Graag. Dan zie ik je passie. Dan doet het er toe voor jou.

signatuur


linkedin facebook twitter