Trainings-Actrice

Uit Acteren is een Vak 43

Ik heb verschillende werkgebieden. Twee daarvan lijken in een aantal opzichten op elkaar: mijn werk als actrice en mijn werk als trainingsactrice.

Beide gaat om acteren, maar de insteek is niet vergelijkbaar.

Kortweg een aantal verschillen:

1 De actrice leert haar personage kennen, en in een al dan niet lange repetitieperiode wordt verbeeld hoe het verhaal naar het publiek wordt gebracht.

De trainingsactrice heeft zelden een repetitieperiode. Ze speelt in het moment het gedrag waar een deelnemer moeite mee heeft, opdat die kan oefenen hoe hij daar adequaat mee om kan gaan.

2 De actrice speelt dezelfde rol meerdere malen, met dezelfde context en dezelfde reacties van andere acteurs.

De trainingsactrice speelt soms ook dezelfde rol, maar met een wisselende tegenspeler, namelijk de student of deelnemer die iets te oefenen heeft. Dat beïnvloed de manier waarop ze reageert. Veel vaker is het per keer een andere 'rol'.

(ik schrijf 'rol' tussen aanhalingstekens omdat ik het niet zozeer als het spelen van een rol zie, maar als het laten zien van gedrag. De gedragscomponent is meestal datgene waar mensen mee willen oefenen).

3 De regisseur bepaalt hoe de voorstelling of film gaat worden uitgevoerd.

De trainingsactrice speelt datgene wat de deelnemer wil oefenen. De trainer kan soms het leerdoel aanscherpen maar heeft geen invloed op de manier waarop de actrice dit laat zien.

4 De actrice wordt beloond met applaus en/of reviews in de media

De trainingsactrice wordt beloond doordat de deelnemer inzichten krijgt dankzij het oefenen.

5 De actrice mag centraal staan in de productie.

De trainingactrice zet de deelnemer centraal.

Zo zijn er nog heel veel meer verschillen te benoemen en er zijn ook overeenkomsten. In beide gevallen probeer ik in het moment gedrag neer te zetten dat oprecht, congruent met de omstandigheden en geloofwaardig is. In beide gevallen reageer ik met daarin mijn eigen ervaring over soortgelijke omstandigheden of mijn eigen 'what if'. Een 'what if' is mijn verbeelding gebruiken om mij voor te stellen wat ik zou doen, hoe ik me zou voelen als dit (de situatie van de cursist danwel de omstandigheden in het script) mij werkelijk zou overkomen. 

Voor beide werkgebieden is voorbereiding nodig. De actrice bereid veel langer voor, een repetitieproces kan zomaar weken tot maanden in beslag nemen. De trainingsactrice bereid ook voor, maar dan vooral de casuistiek, de gebruikte modellen, informatie over de organisatie bij wie wordt getraind, overleg met de trainer.

In beide werkgebieden speelt improvisatie een grote rol. Bij de actrice vooral in het voorbereidingsproces, en soms in snelle geimproviseerde voorstellingen. De trainingsactrice improviseert doorlopend. Elke werkvorm vraagt om spel in het moment en aanpassingen als dat voor de deelnemer nodig is.

Beide werkvormen vind ik leuk!! Dat het zo afwisselend is maakt dat ik beide boeiend blijf vinden.

handtekening-ida

Dingen die ik leer probeer ik ook in mijn lessen in te zetten. Meer weten over mijn lessen? Ga naar workshops en trainingen op mijn website voor een overzicht van het hele aanbod


linkedin facebook twitter