Hoe zat 't met de verandering van VAR naar DBA? En nu?

Uit de nieuwsbrief 001 Tips en Weetjes over Trainingsacteren

De verandering van Var naar DBA, iets wat ons best wel bezig houdt de laatste maanden. Een grootscheepse verandering van de overheid om een relatief kleine groep aan te pakken die “soepel” met de regels omgaat.

Schijnconstructies worden aangepakt

Om alle schijnconstructies te voorkomen, die bij een klein % van de ZZP wordt vastgesteld, (in hoeverre dat werkelijk gaat werken is nog onduidelijk) wordt voor de hele groep ZZP’ers een wijziging doorgevoerd, ongeacht waar jouw werkterrein ligt. Wat betekent het voor onze beroepsgroep?

Er is veel geprotesteerd, veel geschreven en gezegd maar vanaf 1 mei was het zover dat je geen VAR meer kon aanvragen. In de overgangsperiode tot 2017 blijft de VAR die je al hebt wel bruikbaar. Om te wennen aan de nieuwe situatie zeg maar.

In dit filmpje van ZZP Servicedesk, van enige tijd geleden, wordt - vind ik - helder uitgelegd hoe de hele situatie ontstaan is en hoe het nu moet gaan werken.
Volg deze link om dat filmpje van 15 minuten te kunnen zien. Ik vond het verhelderend.

Een andere tip is om bij de KvK te informeren. Zij organiseren ook informatiebijeenkomsten die als verhelderend worden ervaren. 

En in dit soort situaties ben ik blij met de NVvT. Waar ik in mijn andere artikel schreef over eenzaam, alles zelf uitzoeken enz. daar, heb ik hier het plezier van mijn lidmaatschap: ik ben niet alleen; voor mij en alle leden wordt hard gewerkt aan een passende DBA. 

Wat doet de NVvT?

De NVvT heeft samen met de Boact en de Belastingdienst de eerste concepten van de modelovereenkomsten speciaal voor trainingsacteurs gemaakt.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen wanneer je zelfstandig je opdrachten verwerft en wanneer dat via een bureau voor trainingsacteurs is.

Momenteel worden de modelovereenkomsten verfijnd na een interessante bijeenkomst van leden over de eerste concepten.
Hulde voor de inzet van de voorzitter en iedereen die daarbij betrokken is. 

Eind juni ontving ik een mail van de voorzitter over de laatste versie. We zijn er bijna schrijft hij. De laatste puntjes op de I. Hoe fijn toch om daarin niet alleen te hoeven uitzoeken. Dank!!

Inmiddels is de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) al ruim twee maanden in werking. De VAR kan niet meer gebruikt worden. Er zijn veel verschillende geluiden over de gevolgen van deze verandering. Ik lees in de nieuwsbrief van de PZO dat TNS NIPO een onderzoek is gestart om de effecten van de Wet DBA beter in kaart te brengen. Ook Zipconomy levert hier een bijdrage aan. Als onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst gemaakt waar ik in deze brief graag naar had verwezen maar daar heb je blijkbaar toch echt de brief van de PZO voor nodig. Ik ben benieuwd naar wat er uitkomt!

Overigens kwam tijdens de bijeenkomst over de DBA kwamen we bij het onderwerp aansprakelijkheid op verzekeringen. Hoe zit dat met trainingsacteurs? Welke verzekeringen hebben we, zijn we wel verzekerd, hoe weet je wat wel of niet belangrijke verzekeringen zijn? Er gaat een bijeenkomst komen over dit onderwerp, en ik zal er zeker op terugkomen in een van mijn volgende nieuwsbrieven.

signatuur

 

  

 


linkedin facebook twitter