GRATIS 10 TIPS OVER HET WERKEN MET EEN TRAININGSACTEURVraag hier gratis het e-book
'10 Tips over het werken met een trainingsacteur' aan en ontvang meteen mijn maandelijkse nieuwsbrief "Tips en Weetjes over Trainingsacteren".

E-book

Oefenen met online trainingsacteren.
Coaching over de (eerste) indruk die je wilt maken.

Ook al starten er weer live-trainingen, online is niet meer weg te denken. Steeds vaker hoor ik dat online werken bij organisaties een welkome aanvulling zal blijven in het aanbod. Dat online werken niet in een keer hetzelfde is als een live, vraagt om het je eigen maken van deze manier van werken, voor trainers, trainingsacteurs, coaches en docenten.

In de online lessen die ik geef aan trainingsacteurs zit ook veel van waarde voor trainers. We behandelen je presentatie, je krijgt tips, om keuzes te kunnen maken over welke indruk jij wilt maken. We oefenen met rollenspel en feedback en we praten over de samenwerking tussen trainer en acteur bij online werken.

Naast de oefensituaties voor trainers en trainingsacteurs is het nu ook mogelijk een coachingsmoment aan te vragen. Daarin ga ik met jou dieper in op wat je in het scherm  laat zien en of dat is wat je wilt laten zien. In de coachings geen rollenspellen maar sta jij en jouw indruk centraal.

Zowel in de coachings als in de sessies over online trainingsacteren werk ik in kleine groepen van maximaal 6 personen, waarbij iedereen individueel aan bod komt, met waarborg van privacy.

Als je nog niet online hebt gewerkt komt er veel op je af:

Welk systeem gebruik je? Welke werkvormen werken wel en niet? Hoe ik kom over? Hoe maak ik contact met de deelnemer? Hoe zie ik genoeg om passende feedback te kunnen geven? Hoe hou ik het veilig? Kan je online wel oefenen met acteurs?

Al deze vragen en meer komen aan de orde tijdens de workshops.

"Online trainingsacteren oefenen"

Praktijkervaring opdoen zonder brokken.

"Aanrader voor iedere trainingsacteur die online wil gaan werken" (Stephanie Hulshof)

Online-acteren is niet hetzelfde als camera-acteren, al zijn er veel raakvlakken. In de sessie gaan we vooral in op wat die verschillen zijn, als je online acteert, met je eigen computer/laptop of tablet. Dat gaat over het gebruik van de camera en beeldscherm, over je presentatie, het spel, feedback en overleg tussen trainer en acteur.

In de sessie krijg je ook een casus te spelen met een andere deelnemer. Je krijgt feedback en tips op hoe je spel op camera overkomt, tips over het gebruik van dit middel en over hoe je kunt zorgen dat je overkomt zoals je wilt overkomen. Het is een sessie waar DOEN centraal staat. Het doel is vergroten van je bewustzijn van wat online trainen anders maakt dan live trainen.

"Coaching online presentatie"

Jij maakt de indruk die je ook wilt maken.

Je bent trainer, coach of docent en je hebt alles voorbereid. Je weet welke werkvormen je in gaat zetten, je weet hoe je de groep gaat indelen en hebt nagedacht over hoe je de groep tijdens de sessie gaat leiden. Je hebt je powerpoint klaarstaan en kent het systeem waar je mee gaat werken.  Je hebt alle vertrouwen in de goed voorbereide trainingsacteur waar je mee werkt. En jij? Hoe bewust ben je van het beeld dat jij overbrengt?

Deze vraag blijft nogal eens liggen of is in elk geval onderbelicht. Tijdens een coaching van 1 uur krijg je hierover tips en adviezen. Je krijgt tips over het effect op deelnemers van wat zij zien, van het gebruik van het licht,  jouw omgeving, tot aan jouzelf: Wat kan jij doen om over te komen zoals je wilt overkomen, passend bij de training die je gaat doen. Het gaat nergens over goed of fout! Het gaat over ontdekken wat er nog bij komt kijken om jouw optimale effect te bereiken. 

Alles in beide workshops dient het doel dat een deelnemer, in elke context, een veilige leersituatie ervaart. En dat jij in staat bent keuzes te maken om die veiligheid te waarborgen.

Waardering achteraf

De trainingen worden zonder een vraag om vast tarief aangeboden. Ik wil je helpen, omdat ik geloof dat deze manier van werken in de toekomst een essentieel onderdeel van het werken met individuen en groepen blijft. Na de training stuur ik je een bedankje met daarin de mogelijkheid je waardering te uiten door een bedrag dat je kunt missen te doneren. Het helpt mij ook, daardoor kan ik (ook in deze tijd) dit soort trainingen blijven aanbieden. Elke bijdrage wordt in grote dankbaarheid aanvaard. Je ontvangt van je bijdrage vervolgens een factuur met 21% BTW.

Om het goed werkbaar te houden:
Minimaal 4, maximaal 6 deelnemers per keer.

Er worden workshops gegeven op verschillende dagen, in de ochtend, middag en avond. 

 

  Duur Duur kosten
Coaching online presentatie  *
Oefenensessies voor trainers, coaches, docenten

1 uur

per sessie

Online trainingsacteren oefenen  *
Oefenensessies voor trainers en trainingsacteurs

2 uur per sessie

waardering

achteraf

Klik op de link  van de sessie waar je aan deel wilt nemen.  Er verschijnt een menu met beschikbare data waar je uit kunt kiezen.